< <  tilbake til Møbler

Bestill vår populære tallkommode!

Kommoden består av 9 skuffer som alle er dekorert med forskjellig motiv på sidene, totalt 36 ulike motiver. Hver skuff kan fylles med konkretiseringsutstyr og hefter med ideer til aktiviteter.

           

Motivene viser

• tallsymbolene fra 1-9

• antall hvor barna kan øve på å gjenkjenne tallene som et geomtrisk mønster

• geomtriske former hvor sidekantene er de samme som tallene fra 1-9

• motiver fra virkeligheten som representerer tallene fra 1-9

Skuffene kan tas ut med en enkel berøring og organiseres på mange forskjellige måter.    På denne måten kan barna undre seg og leke med mønster, tall og telling, antall, geometriske former og koble tall og objekter fra virkleligheten. 

Barna kan sammenligne og lete etter hva som er likt og hva som er ulikt med motivene. Dere kan

• organisere tallene fra 1-9 på mange forskjellige måter og la barna bestemme rekkefølger

• koble tall og antall som et geometrisk mønster 

• lete etter sammenhenger mellom antall og form

• kombinere tall, antall, former fra virkeligheten og geometriske mønster og former

Barna vil gjennom disse aktivitetene undre seg over mønster, system og sammenhenger. De lærer mange matematiske begreper og utvikler forståelse for tall, mønster og former. 

Vi tilpasser design etter ønske eller dere kan kjøpe den slik den ser ut her, med ller uten topp.