Alle byer/steder skal ha et matematikkpark og læringsarena!
Vil du være en samarbeidspartner? Ta kontakt for å høre mer om aktuelle planer.
Matematikkhuset

Matematikkpark skal være et ressurssenter og en lokal attraksjon for byens/stedets befolkning og andre besøkende.

Det er et stort behov for å synliggjøre for allmennheten at matematikk er et meningsfylt, nyttig og spennende fag og derved endre holdninger til faget.

Vår plan om å planlegge, designe og bygge matematikkhus/rom vil være et viktig tiltak for å møte disse utfordringene.

Mål

Matematikkpark/matematikkrommet skal

 • være et ressurssenter for matematikk
 • inspirere matematisk kreativitet og tenkning
 • oppmuntre interesse og respekt for matematikk
 • spre kunnskap om matematikk og matematikkdidaktikk
 • engasjere næringsliv til å ta ansvar for rekruttering til realfag og løfte realfaglig kompetanse 
 • synliggjøre og spre matematikk og matematisk kompetanse i utdanning, kunst og kultur
 • spre glede og undring over matematikk

Tiltak

Matematikkpark skal

 • utvikle et konsept for matematikkhus/matematikkrom med utstyr og innhold for alle nivåer fra barnehage til videregående skole, samt voksen opplæring
 • produsere egne artikler med idehefter til aktiviteter for matematikklæring ute og inne
 • produsere utstyrspakker for salg 
 • lage utstillinger med matematiske tema
 • gjennomføre kurs og kompetanseheving for lærere
 • gi skolene og den enkelte lærer kunnskap om og praktisk hjelp med hva slags undervisning som gir opplæring av høy kvalitet
 • synliggjøre nytteverdien av matematikk både i samfunnet og i klasserommet for å skape mer positive holdninger til faget