Vi gjennomfører kurs og kursrekker, forelesninger og kompetanseheving som går over tid for alle nivå fra barnehage til videregående skole. Alle våre kurs er en kombinasjon av forelesning, praktiske øvinger, fagdidaktiske diskusjoner og refleksjon.

Nedenfor finner du en oversikt over noen av de kursene vi tilbyr. Vi ”skreddersyr” i tillegg kurs etter behov.

Kurstilbud:
 • Matematikk i barnehagen  undring, lek ogeksperimentering, glede og mestring
 • Matematikk i begynneropplæringen – en god start uten huller - 1.-2.trinn
 • Undersøkende matematikklæring –  3.-4.trinn
 • 3-dimensjonal tegning og perspektiv  5.-8. trinn
 • Utematematikk– alle trinn
 • Bruk av konkretiseringsutstyr i matematikklæringen – alle trinn
 • Matematikk og kunst  1.-8. trinn
 • Matematikk og teknologi & design – alle trinn
Forelesning/workshops:
 • Tidlig matematikklæring, mestring og glede – barnehage
 • Små matematikere teller mest – barnehage/begynneropplæring
 • Utematematikk, undring, handling, kunnskap – alle trinn
 • Kartlegging
 • Vurdering
 • Grunnleggende ferdighet å regne i alle fag
 • Matematisk sirkus – 1.-5. trinn
 • Tessellering –4.-10. trinn
 • Fraktaler –4.-10. trinn
 • Matematikk og naturfag  vgs.
Kompetanseheving:
Vi har gjennomført flere kompetansehevingsprogram for blant andre Trondheim Kommune, Nearegionen og Klepp Kommune. Vi har også vært prosjektleder og ansvarlig for mange kompetansehevingsprogram gjennom jobben på Matematikksenteret (Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen). Ta kontakt for me rinformasjon dersom dere ønsker å satse på et langvarig kompetansehevingsprogram. 
 Dersom dere ønsker referanser og kontaktpersoner, ta kontakt med oss.