Hos oss får du

  • prosjektledelse
  • hjelp til å planlegge og utvikle kreative og inspirerende matematikkrom både ute og inne
  • råd for å få mest mulig ut av det konkretiseringsutstyret du har
  • kurs og kompetanseheving i tilknytning til rom og utstyr
  • rådgivning og konsultasjon
Vi hjelper deg fra konsept til virkelighet! Kontakt oss for å starte prosessen!

Vårt nye matematikkrom:
 
 
Samlingsområde og kontor
Sorteringstre og Geitfjellet, Berg bhg, Trondheim
 
Båt med lukk, magnetisk kart, brygge og hval-labyrint


 

Tallfabrikken

Matematikkbyen og skogen:
Byen og skogen

Vi designer og bygger rom for alle trinn:
 

Utvalgte produkter