Gerd Åsta Bones
Leder, Matematikkbutikken

Gerd Åsta Bones

• Allmennlærer med tilleggsutdanning i matematikk, tysk og forming
• 21 års undervisningspraksis fra grunnskolen
• Prosjektleder for utvikling av flere matematikkrom med utstyr og aktiviteter
• Kursholder, foreleser og prosjektleder for kompetansehevingsprogram over hele landet

Mike Naylor 

Kunsteriskleder Matematikkbutikken

Mike Naylor

• Professor i matematikk og matematikkdidaktikk, utdannet ved Florida State University
• 20 års undervisningspraksis på alle nivåer fra barnehage til masterstudier
• Forfatter av lærebøker som blir mye brukt over hele USA
Internasjonalt anerkjent foreleser og matematisk kunstner

Utvalgte produkter