Taktilt 100-brett
kr 125,00 inkl. mva

kr 100,00 eks. mva
? Tax based on Norway.
Matematikkbølgens taktil 100-brett vil være til stor hjelp for deg som skal undervise elever i prosent. Brettet bidrar til at elevene skjønner beregningene som vi gjør i forbindelse med prosentregning, og det hjelper elever med å modellere ulike situasjoner. 

Den grunnleggende tanken for prosentregning er at en mengde fordeler seg likt på 100 deler. Dette kan visualiseres ved at vi "stryker" mengden utover brettet, og mengden fordeler seg likt på alle hullene. Vi kan deretter begynne å samle mengder for å finne den totale prosentdelen. Man kan skrive på brettet med whiteboard-tusj, noe som øker mulighetene for å diskutere og synligjøre ulike løsninger.

Brettet er også veldig bra for å øke elevenes ferdigheter innen hoderegning og prosent, ettersom det er så lett å visualisere ulike løsninger. Vi kan se og tegne på hvilke prosentdeler som er lett å finne, og vi kan vise hvordan man kan gå ulike steg for å finne nærmest alle ulike prosentdeler med hoderegning.

Brettet kan brukes til å beregne prosentdeler, prosentsats og det hele. Det er i tillegg veldig egnet for å bygge forståelse for sammenhengen mellom brøk, desimal og prosent.
Product Condition:
New
Produkt Kode:
TAC100

Description

Detaljer

Reviews

Product Added to your Cart
x

-------- eller --------